Hindi Essays, English Essays, Hindi Articles, Hindi Jokes, Hindi News, Hindi Nibandh, Hindi Letter Writing, Hindi Quotes, Hindi Biographies

Sanskrit Essay, Paragraph, Speech on "Dr. Homi Jehangir Bhabha", "डॉ. होमी जहांगीर भाभा " for Students in Sanskrit Language for Class 8, 9, 10, 11, 12 and Higher Studies Exam.

डॉ. होमी जहांगीर भाभा 
Dr. Homi Jehangir Bhabha


डॉ. भाभा स्वतन्त्रभारतस्य महान् वैज्ञानिकः आसीत् ।

डॉ. भाभा का पूर्ण नाम गोमी जहांगीर भाभा था। १९०९ तमे वर्षे अक्टोबर्-मासस्य ३० दिनाङ्के सम्पन्न-पार्सी-कुटुम्बे तस्य जन्म अभवत् । सः बाल्यादेव तीक्ष्णबुद्धिः आसीत् । विज्ञानस्य अध्ययने तस्य महती रुचिः आसीत् । सः मुम्बई-इङ्ग्लैण्ड-देशयोः अध्ययनं कृतवान् ।

डॉ. भाभा स्वतन्त्रे भारते परमाणुशक्तिं विकसितवती। सः शान्तिपूर्णेषु, रचनात्मकेषु कार्येषु परमाणुशक्तिप्रयोगस्य पक्षपाती आसीत् । मुम्बईनगरे ट्रोम्बे अनुशक्ति केन्द्र इत्यस्य नाम डा. भाभा स्मृतौ इति  'भाभा अनुसंधान केन्द्र' रक्षित। विज्ञानं विहाय चित्रकलायां, उद्यानेषु च तस्य महती प्रेम आसीत् ।

१९६६ तमस्य वर्षस्य जनवरी-मासस्य २४ दिनाङ्के जिनेवा-नगरस्य समीपे विमानदुर्घटने अस्य देशस्य महापुत्रस्य मृत्युः अभवत् ।

Post a Comment

0 Comments